Amsterdam Masters

De organisatie van de Amsterdam Masters heeft besloten de wedstrijd niet door te laten gaan. Ondanks het enthiousiasme van de organisatie zijn er te weinig inschrijvingen.

Deze roeiwedstrijd wordt georganiseerd en u aangeboden door R.S.V.U. ‘Okeanos’ en Roei- en Zeilvereniging De Amstel in samenwerking met de Commissie Masters Wedstrijden van de K.N.R.B.

R.S.V.U. Okeanos De Amstel

De Amsterdam International Masters is een boord-aan-boord tweekamp waarbij verschillende afstanden worden gevaren. Alle nummers varen 500m en 1000m. Hierbij kunnen deze afstanden allebei twee keer gestart worden één keer in een groot nummer en één keer een klein nummer. Met dubbel bootgebruik en inschrijvingen op meerdere nummers wordt zoveel mogelijk rekening gehouden. De wedstrijd zal plaatsvinden op de Bosbaan op 8 april 2017. Dit jaar heeft de Amsterdam Masters een internationaal karakter, ploegen uit o.a. Frankrijk, België en Duitsland zijn uitgenodigd.

Tijdens en na de wedstrijd kan in een fantastische ambiance geborreld en gegeten worden, de organisatie zal er voor zorgen dat het u aan niks ontbreekt. Naast het roeien is er ook genoeg vertier voor u zelf en uw toeschouwers. Tevens kan er na de wedstrijd geborreld worden.

De Amsterdam International Masters is onderdeel van het Bedrijfsachtklassement. Voor de bedrijfsploegen is er een verzorgde dag, inclusief lunch en twee drankjes.

De uitslagen van de Amsterdam Masters 2016 zijn hier te bekijken (pdf).

Regioroeien

Elk jaar worden er in Amsterdam regiowedstrijden met een vriendschappelijk karakter voor onervaren en/of recreactieve roeiers georganiseerd. Deze regiowedstrijden zijn bedoeld voor volwassenen en worden gestart in een C2+ of een C4+. Deze wedstrijden worden door verschillende Amsterdamse verenigingen om de beurt georganiseerd.

Tijdens de Amsterdam-International Masters, medegeorganiseerd door R&ZV De Amstel, is er ook een nummer gereserveerd voor het regioroeien. Samen met uw ploeg start u twee keer 500 meter in een C4+. Naast de sfeer van de wedstrijd kan er ook geborreld worden en is er genoeg om er een gezellige dag van te maken.

Schroom dus niet en kom ook 8 april!

Bepalingen

Hoofd van de jury is dhr. J.A. Beuks en de wedstrijdleiding wordt verzorgd door mevr. G. van Kesteren (wedstrijdleiding@amsterdam-masters.nl). De bepalingen van de Amsterdam Masters 2017 zijn hier te bekijken (pdf).

Wedstrijdgelden dienen uiterlijk vóór donderdag 6 april 2017, 17:00 uur overgemaakt te zijn op bankrekening NL85ABNA0497840278 t.n.v. R.S.V.U. ‘Okeanos’ te Amstelveen o.v.v. Amsterdam Masters en verenigingsnaam.

€20,- Uitgeschreven nummer:
Skiff (1x)
€27,- Uitgeschreven nummer:
Twee (2-, 2x)
€37,- Uitgeschreven nummer:
Vier (4-, 4x)
€47,- Uitgeschreven nummer:
Acht (8+)
€60,- Uitgeschreven nummer:
Bedrijfsvier (C4+)
€150,- Uitgeschreven nummer:
Bedrijfsacht (8+)

Vaarregels

1. Oproeien in baan 0, baan 1 betreden is verboden.
2. 250 meter voor er een wedstrijd aankomt, laten lopen.
3. Zorg dat u 10 minuten voor uw start achter de startlijn bent.
4. Zorg dat u 5 minuten voor uw race in het startgebied bent (de eerste 250m direct achter de startlijn).
5. Op laatkomers wordt niet gewacht.
6. U kunt protest aantekenen door dit direct na de race kenbaar doormiddel van een handopsteking. Daarna dient u zich binnen een half uur te melden in de finishtoren, waar u uw protest schriftelijk kunt indienen.
7. Indien u het niet eens bent met de beslissing van de kamprechter kunt u in bezwaar gaan bij het hoofd van de jury, tot maximaal een uur na de wedstrijd (conform RvR, artikel 72).
8. Uitroeien is wegens dubbel bootgebruik soms niet mogelijk. Indien er wel uitgeroeid wordt dan tot de 1750 meter lijn en dan oversteken nadat een wedstrijd is gepasseerd. Terugroeien in baan 7.
9. De blikken worden uitgereikt aan de overall winnaar binnen een veld. Voor afstandswinnaars is er een alternatieve prijs, direct op te halen aan het erevlot. Na het ophalen van de prijs doorroeien tot de 1750 meter lijn en daar oversteken nadat een wedstrijd is gepasseerd. Terugroeien in baan 7.
De volledige bepalingen zijn hier (pdf) te downloaden. Let op: deze bepalingen kunnen nog wijzigen.

Tijdschema

Het tijdschema wordt binnenkort gepubliceerd.

Toeschouwers en roeiers kunnen in de sociëteit van R.S.V.U. ‘Okeanos’ een lunch verkrijgen. De lunch is bij het inschrijfgeld inbegrepen voor bedrijfsroeiers.

Velden

Kijk onder ‘bepalingen’ voor meer informatie

Uitgeschreven Nummers

1. H Bedr 8+ Heren Bedrijfsacht met stuurman.
2. Mix Bedr 8+ Gemengde Bedrijfsacht met stuurman.
5. Bedr C4+ Onervaren bedrijfs C-vier.
6. V 8+ Veteranen Acht met stuurman.
7. DV 8+ Dames Veteranen Acht met stuurvrouw.
8. V 4+ Veteranen vier met stuurman.
9. V 4x Veteranen Dubbel Vier.
10. V 4- Veteranen Vier zonder stuurman.
11. DV 4+ Dames Veteranen vier met stuurman.
12. DV 4x Dames Veteranen Dubbel Vier.
13. DV 4- Dames Veteranen Vier zonder stuurman.
14. V 2x Veteranen Dubbel Twee zonder stuurman.
15. V 2- Veteranen Twee zonder stuurman.
16. DV 2x Dames Veteranen Dubbel Twee zonder stuurvrouw.
17. DV 2- Dames Veteranen Twee zonder stuurvrouw.
18. V 1x Veteranen Skiff.
19. DV 1x Dames Veteranen Skiff.
20. MixV 2x Gemengde Veteranen Dubbel Twee.
21. D TA 1x Dames TA Skiff.
22. H TA 1x Heren TA Skiff.
23. Mix TA 2x Gemengde TA Dubbel Twee.
24. H AS 1x Heren arms, shoulders skiff.
25. D AS 1x Dames arms, shoulders skiff.
26. Mix AS 2x Gemengde arms, shoulders Dubbel Twee.
27. D regio C4* Dames dubbel C vier regio roeien.
28. H regio C4* Heren dubbel C vier regio roeien.
29. Mix regio C4* Mix dubbel C vier regio roeien.

Map

Inschrijven/Contact

Inschrijven kan tot zondag 2 april 2017 23:59 uur via het KNRB-inschrijfprogramma.

Zorg dat uw wedstrijdcommissaris altijd uw geboortedatum en geslacht vermeldt bij de inschrijving in het KNRB-inschrijfprogramma (ook als u niet in één van de Amsterdam Masters velden start). Om te kunnen inschrijven dient u te beschikken over een wedstrijdcontract.

Let op: de uitgeschreven velden zoals vermeld in het KNRB-inschrijfprogramma kunnen afwijken van de velden die staan genoemd in het evenementennummer van het blad ‘Roeien’.

Mochten er onduidelijkheden bestaan, neem dan contact op met De Amsterdam-International Masters organisatie der R.S.V.U. 'Okeanos', mej. Huijkman, via organisatie@amsterdam-masters.nl.

Adres & Contactinformatie

R.S.V.U. Okeanos
Bosbaan 8
1182 AG Amsterdam
Nederland
+31 (0)20 - 644 89 88

Email

organisatie@amsterdam-masters.nl
Download
bepalingen 2017
Download
uitslagen 2016
Download
uitslagen 2015
Download
uitslagen 2014
Studio2Stripes
TulpInn